Vidar Sierra Advantage

Спечелилият награда Vidar Sierra Advantage филм-дигитайзер предлага едно достъпно решение за дигитализиране

Vidar Sierra Advantage Vidar Sierra Advantage Vidar Sierra Advantage

Запитване

Изпращане на запитване за Vidar Sierra Advantage

Vidar Sierra Advantage предлага възможност за дигитализиране на рентгенови филми (без мамографски) от съществуващите конвенционални апарати на разумна цена.

Приложение

За дигитализиране на рентгенови филми, получени от различни източници – рентгенови апарати, компютърни томоргафи, системи за МРТ, в онкологията - планиращи системи за лъчетерапия, стоматологични рентгени. Получените цифрови образи се визуализират на диагностични монитори, където могат да се обработват, съхраняват на различни носители, трансферират или разпечатат на медицински принтери.

Работна конфигурация

  • High Definition HD-CCD технология
  • Оптична плътност на филма до 3,6 OD
  • ADC (Automatic Digitizer Calibration) – автоматично калибриране всеки 5сек.!
  • Сива скала 16 bit конвертирана в 12 bit или 8 bit
  • Резолюция до 4Кx5К (Spot Size 85 µm, 5,8 lp/mm, 300dpi)
  • Всички размери филми с размер до 35,6 cm x 129,5 cm
  • Програмен продукт за визуализация, обработка, съхранение, трансфер и печат на образи (опция)
  • USB

Запитване

Изпращане на запитване за Vidar Sierra Advantage