Z-Motion U-arm System

Напълно моторизирана рентгенова система с автопозициониране

Z-Motion U-arm System Z-Motion U-arm System Z-Motion U-arm System Z-Motion U-arm System Z-Motion U-arm System Z-Motion U-arm System

Запитване

Изпращане на запитване за Z-Motion U-arm System

Z-Motion U-arm System e рентгенова колонна система с въртящо се "U" рамо, с дистанционно управление, автопозициониране, автоколимиране.

Предназначена е за всички видове рентгенографски изследвания и свободни центражи с касета/детектор върху пациентната масата, върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Системата е с променливо по височина "U" рамо, мобилна пациентна маса с фиксирана или променлива (опция) височина на пациентния плот. Компактните размери на апарата предполагат монтирането на апарата дори в малки помещения. 

Z-Motion U-arm System съществува в два варианта - като конвенционален (филм/CR) или дигитален рентгенографски апарат.

Дигиталната система може да бъде комплектована с различен брой и вид плоски панелни детектори на Canon, според нуждите на потребителя. 

Други дигитални решения са възможни, вижте ТУК.

Запитване

Изпращане на запитване за Z-Motion U-arm System