ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio

Прецизна диагностика на целия максилофациален регион за професионалисти

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio

Запитване

Изпращане на запитване за ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio

Традиции, Иновации, Надеждност

Името ORTHOPANTOMOGRAPH® винаги е било символ на надеждност и генериране на отлични максило-фациални изображения.

През 1946г. финладският проф. Паатеро патентова принципа на максилофациалната панорамна томография. Първият работещ прототип е създаден през 1951г. от Instrumentarium. Производството на оригиналния ORTHOPANTOMOGRAPH® стартира през 1961г.

От създаването и пускането в производство на оригиналния ORTHOPANTOMOGRAPH® през 1961г., повече от 100000 инсталации са завършени в световен мащаб, което е безспорно доказателство за успеха на продуктовото семейство.

Instrumentarium Dental непрекъснато развиват продуктите ORTHOPANTOMOGRAPH®, като днес предлагат пълна линия от стоматологично оборудване за образна диагностика и приложения за максило-фациална диагностика.

Възползвайте се от високите технологии 

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio разширява диагностичните възможности на познатия вече ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300, като подобрява още качеството на генерираните дентални образи, при значително по-ниска доза.

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio съчетава още по-усъвършентсвана система за панорамни изображения, с анатомичен, цефалометричен или конусен лъч, 3D или комбинации, което ви дава една наистина платформа с широко приложение.

Гъвкави панорамни програми

 • Standard, Pediatric
 • Ortho-zone
 • Orthogonal
 • Wide Arch pan
 • Lateral TMJ
 • PA TMJ
 • Sinus
 • BW 

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio – Прецизна диагностика на целия максилофациален регион

 • Пет (5) образни полета/обеми покриващи целия максилофациален регион - 5xФ5см, 6xФ8см, 8xФ8см, 8xФ15см, без да се засягат окото и очния нерв и 13хФ15см за целия лицев регион
 • Най-добрата разделителна способност при 2D - 85мкр. 
 • Най-добрата разделителна способност при 3D - 85 - 420мкр. размер на voxel-а
 • Необходимият инструмент за ендодонтия, имплантология, УНГ, синуси, TMJ, дихателните пътища и др.
 • ENDO сканиране - за визуализация на най-финни структури и фрактури. Само за 5хФ5см FOV.

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio - перфектният инструмент за диагностициране, с възможно най-ниската доза при 3D визуализиране

 • Пет (5) 3D образни полета/обеми за широка гама от клинични индикации
 • Избираема разделителна способност
 • LowDoseTechnology™ (LDT™)  за всички образни полета/обеми
 • MAR (Metal Аrtifact Reduction) - система за подтискане на "светенето" на металните изделия (коронки, импланти и др.) в образите
 • Двупосочен SMARTVIEW™ scout  за прецизно позициониране на обема на изследване и пациента, за елиминиране на възможността от повторни експонации
 • Свободно избираема FOV позиция в две посоки - хоризонтално и вертикално
 • INSTRUMENTARIUM Dental - Златният стандарт в денталната образна диагностика

Дози на облъчване при изследвания с LDT (Low Dose Technology)

 • 5 x 5 mandibular                          5 μSv
 • 6 x 8 maxilla                                  8 μSv
 • 6 x 8 mandibular                        14 μSv
 • 8 x 8 complete dentition           16 μSv
 • 8 x 15 arches                              24 μSv
 • 8 x 15 TMJ’s                                13 μSv
 • 13 x 15 arches and TMJ’s        33 μSv

Още информация относно образна диагностика с ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio вижте тук.

Видео

Запитване

Изпращане на запитване за ORTHOPANTOMOGRAPH® OP300 Maxio