URS 50RF

Хибридна 3-в-1 дигитална скопично-графична система

URS 50RF URS 50RF URS 50RF URS 50RF URS 50RF URS 50RF URS 50RF

Запитване

Изпращане на запитване за URS 50RF

URS 50RF - хибридната скопично-графична система.

Благодарение на преносимият CXDI-50RF детектор от Canon, това е компактното 3-в-1 решение за скопични и графични образни изследвания, както и свободни центражи.

URS 50RF е хибридната скопично-графична дигитална система, с която могат да се изпълняват всички изследвания, характерни за многофунционален рентгенографски кабинет, както и всички типични флуороскопични процедури, и всичко това в една зала.

 • Дигитална радиография
 • Дигитална флуороскопия
 • Свободни дигитални скопично/графични изследвания върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Това ще позволи на болници, клиники и медицински центрове да разполагат с една единствена система за скопия и графия, като по този начин се минимизират разходите за скъпо оборудване, консумативи и се подобрят приходите. 

URS 50RF - решението за спешни отделения и/или болници!

С уникалният преносим CXDI-50RF от Canon, с 35/43см активна образна матрица, могат да се генерират до 30обр./сек. в режим на "скопия" и до 15обр./сек. в режим "графия". 

Успехът на URS 50RF е гъвкавостта в приложенията, основан на двата основни компонента:

 • URS Plus LP - Рентгенова колонна система с въртящо се U рамо, с дистанционно управление, автопозициониране, автоколимиране
 • CXDI-50RF - Уникалният преносим детектор на Canon за дигитални скопични и графични изследвания, както и за свободни центражи с детектор върху и извън пациентна маса, върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др. 

URS 50RF е конфигуриран като традиционен, дистанционно управляем скопично-графичен апарат, но заемащ значително по-малко място. Управлението на апарата се осъществява дистанционно от командното помещение или директно от апарата в процедурното помещение. На разположение са и два медицински монитора, съответно в процедурно и командно помещения.

С URS 50RF могат да се изпълняват изследвания като:

 • Изследване на стомашно-чревния тракт
 • Контрастни интервенционални изследвания
 • Катетеризации
 • Миелографии
 • Всички видове травматологични изследвания
 • Урологични изследвания
 • и др.

Системата може да се надгражда с различни по вид и размер детектори на Canon, според нуждите на здравното заведение.

Запитване

Изпращане на запитване за URS 50RF