Xcellence Dynamic

Единствената 3-в-1 дигитална скопично-графична система

Xcellence Dynamic Xcellence Dynamic Xcellence Dynamic Xcellence Dynamic Xcellence Dynamic

Запитване

Изпращане на запитване за Xcellence Dynamic

Xcellence Dynamic е единствената 3-в-1 дигитална скопично-графична система благодарение на преносимия (35/43см) динамичен детектор CXDI-50RF от Canon за:

 • Дигитална флуороскопия
 • Дигитална радиография 
 • Свободни, дигитални скопично-графични изследвания (центражи) с детектор извън масата, върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др. 

ВАЖНО: Xcellence Dynamic може да бъде конфигуруран и с дигитална система, с фиксиран в масата 43/43см динамичен детектор.

В този случай свободните центражи могат да се осъществяват с допълнителен детектор или CR касета/и

Максимален комфорт при изследвания:

 • Лесно трансфериране на пациента
 • Ниско позициониране на масата за лесен пациентен достъп
 • Вградена видео камера в колиматора за визуален контрол и дистанционно препозициониране на пациента, без лъчи
 • До 300см скопия, без местене на пациента
 • 100 -180 cm фокус-филм разстояние
 • IR дистанционно управление
 • Автопозициониране - Въвеждане на предварително избрани позиции на масата, рентгеновата тръба, детектора, колиматора, режим на рентгеновия генератор скъсяват времето за едно изследване, намаляват дозата и увеличават качеството на работата.

Благодарение на преносимият CXDI-50RF с 35/43см активна образна матрица могат да се генерират до 30обр./сек. в режим "скопия" и до 15обр./сек. в режим "графия".

С Xcellence Dynamic могат да се изпълняват изследвания като:

 • Изследване на стомашно-чревния тракт
 • Контрастни интервенционални изследвания
 • Катетеризации
 • Миелографии
 • Всички видове травматологични изследвания
 • Урологични изследвания
 • Свободни центражи, със същия CXDI-50RF (35/43см) детектор, извън масата върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Специфични изследвания:

 • Stitching - Сглобяване на последователни образи
 • Tomosynthesis – 3D визуализиране (опция)
 • Real time DSA – Интервенционални изследвания (опция)

Системата може да се надгражда с различни по вид и размер детектори от Canon, според нуждите на здравното заведение и/или пациентопотока.

Видео

Запитване

Изпращане на запитване за Xcellence Dynamic