MobileDaRt Evolution MX7 Version

MobileDaRt Evolution MX7 Version - гъвкавост в приложенията

MobileDaRt Evolution MX7 Version MobileDaRt Evolution MX7 Version MobileDaRt Evolution MX7 Version MobileDaRt Evolution MX7 Version MobileDaRt Evolution MX7 Version MobileDaRt Evolution MX7 Version

Запитване

Изпращане на запитване за MobileDaRt Evolution MX7 Version

MobileDaRt Evolution - идеалното решение за всяка клинична среда, както и като мобилна "поддържаща" система за извънредни и спешни ситуации

Видео

MobileDaRt Evolution е напълно интегрирана мобилна моторизирана дигитална рентгенографска система с безкомпромисно качество на образа. Комбинира модерен високочестотен генератор с дигитална система от Canon, с различни по вид и брой плоскопанелни детектори.

Техническо описание

 • Мобилна рентгенова система с мощен 32kW генератор и 60KHz честота на инвертора
 • Рентгеновата тръба с въртящ анод и два фокуса
 • Анодни напрежения от 40kV - 133KVp 
 • Автоматично адаптиране към към захранващата мрежа 
 • Автономно акумулаторно захранване за генератора
 • Автономно акумулаторно захранване за моторните движения
 • Системата може да бъде заявена с един, с два или повече детектори
 • Избор измежду 3 вида преносими детектори на Canon
 • Перфектна диагностика на всяко място
 • Пълна DICOM съвместимост
 • Връзка с HIS/RIS/PACS

Запитване

Изпращане на запитване за MobileDaRt Evolution MX7 Version