Xcellence

Скопично-графична рентгенова система - конвенционална или дигитална

Xcellence Xcellence Xcellence Xcellence Xcellence

Запитване

Изпращане на запитване за Xcellence

Xcellence е многофункционална система за флуороскопия и рентгенография с дистанционно управление и движение на масата от 90º вертикално до 30º Tребделенбург. Системата притежава най-новата HD CCD камера с висока разделителна способност и система за получаване на цифрови образи, съчетани с различни по размер електронно-оптични преобразуватели (ЕОП).

Системата е предназначена за широк кръг клинични изследвания, включително гастроинтестинални, урологични, някои интервенционални , графии на гръден кош, гръбначен стълб, томография и съдови изследвания. В допълнение към това, рентгеновата тръбата може да се завърти до 180°, за процедури извън масата (напр. носилка, количка и др.).

Видове изследвания:

  • Конвенционална/Дигитална радиография
  • Конвенционална/Дигитална флуороскопия
  • Свободни графични изследвания с касета или детектор върху и извън масата върху носилки, инвалидни столове, легла, колички и др. 

Максимален комфорт при изследвания:

  • Лесно трансфериране на пациента
  • Елеваторна маса с ниско позициониране на масата (в зависимост от размера ЕОП) за лесен пациентен достъп
  • До 300см скопия, без местене на пациента
  • 110 -180 cm фокус-филм разстояние
  • Високо качество на образите
  • Пълна DICOM съвместимост (дигитална версия)

Xcellence съществува в два варианта - като конвенционален и дигитален рентгенографски апарат с ЕОП и/или с плоско панелен детектор/и.

Дигиталната система може да бъде окомплектована с различен брой и вид плоски панелни детектори на Canon, според нуждите на потребителя.

Запитване

Изпращане на запитване за Xcellence