DRagon

Дигитална мобилна рентгенова система за всяко приложение

DRagon DRagon DRagon DRagon DRagon DRagon

Запитване

Изпращане на запитване за DRagon

Описание

DRagon е напълно интегрирана мобилна дигитална рентгенографска система от Canon/SEDECAL с безкомпромисно качество на образа. Комбинира модерен високочестотен генератор на SEDECAL и дигитална система от Canon, с различни по вид и брой плоскопанелни детектори.

DRagon е подходящ за стационарно ползване във всяка клиника, както и като мобилна рентгенографска система за извънредни и спешни ситуации, военни кампании и др.

Техническо описание

 • Рентгенова система тип "моноблок" с 300KHz честота на генератора
 • Рентгенова тръба със стационарен анод и два фокуса
 • Мощност - 4kW или 8kW
 • Анодни напрежения от 40kV - 125KVp 
 • Автоматично адаптиране към захранващата мрежа 90V - 285V
 • Системата може да бъде заявена с един или два детектора
 • Избор измежду 6 вида преносими детектори на Canon
 • Общо тегло на системата 82кг, включително дигиталната система и детекторите
 • Възможност за транспортиране в лек автомобил
 • Перфектна диагностика на всяко място
 • Пълна DICOM съвместимост
 • Връзка с HIS/RIS/PACS
 • Специално военно изпълнение, за ползване в екстремни условия 

Запитване

Изпращане на запитване за DRagon