ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200

Конвенционален панорамен апарат

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200 ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200 ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200 ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200 ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200

Запитване

Изпращане на запитване за ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200

ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200

През 1946г. финладският проф. Паатеро патентова принципа на максилофациалната панорамна томография. Първият работещ прототип е създаден през 1951г. от Instrumentarium. Производството на оригиналния ORTHOPANTOMOGRAPH®стартира през 1961г.

Класика и надеждност

Името ORTHOPANTOMOGRAPH® винаги е било символ на надеждност и генериране на отлични лицево-челюстни образи. Instrumentarium Dental непрекъснато развиват ORTHOPANTOMOGRAPH®, като днес предлагат пълна продуктова линия от стоматологично оборудване за образна диагностика и приложения за максило-фациална диагностика.

Характеристики

  • Стабилно позициониране на пациента в 5 точки
  • Оптимална геометрия на изображенията
  • Регулируема предна позиция с 3 лазерни лъча
  • V-образен колиматор адаптиран към човешката анатомия
  • Препрограмируеми анатомични програми за максимални диагностичните възможности
  • АЕС - Автоматичен експозиционен контрол за перфектно качество на образите, при различни анатомични особености на пациентите
  • Цефалостат за ортодонски изследвания (опция)
  • Възможност за надграждане на ОР 200 до дигитален панорамен апарат ОР 200D, включително с 3D VT
  • Дигитализиране на работния процес със CR система или с филм дигитайзер

Запитване

Изпращане на запитване за ORTHOPANTOMOGRAPH® OP200