Обадете ни се

Магнитно Резонансни Томографи от HITACHI