Обадете ни се

Мобилни рентгенови апарати тип С-рамо от ZIEHM Imaging GmbH