Обадете ни се

Апарати тип С-рамо с ЕОП (Електронно Оптичен Преобразувател)