Обадете ни се

Надеждна диагностика с AirDR™ P и AirDR™ Pc от iCRco.


Производител: iCRco.

Брошура AirDR-P

Брошура AirDR-Pc

Описание

AirDR™ P

AirDR™ P е система за директна радиография (DR) ползваща 35/43см безжичен детектор за директна дигитализация на съществуващи рентгенови апарати или интегрирането им в нови такива.

AirDR™ P използва WiFi технология за предаване на медицински изображения, което позволява свобода при заснемате на трудни или необичайни рентгенови проекции. Здрава карбонова конструкцията и IP42 защита от вода и прах са предпоставка за ползването им както в клинична среда, така и на терен.

AirDR™ Pc

AirDR™ Pc е система за директна радиография (DR), ползваща пълноразмерен 43/43см детектор с кабелен интерфейс, генериращ най-високо качество на медицинските изображения. AirDR™-Pc е съвместим с всяка съществуваща или интегриране в нова рентгенова система, ползваща 43/43см касети.

Характеристики

  • AirDR™ P Wireless – безжичен детектор и връзка с образната конзола
  • AirDR™ Pc Tethered – детектор с кабелна връзка към образната конзола
  • Размер на образа 35см х 43 см за AirDR™ P Wireless
  • Размер на образа 43см х 43 см за AirDR™ Pc Tethered
  • AED – Автоматично Откриване на Експонация
  • Разделителна способност – по-добра от 3,9 сдв.л./мм
  • Образ за 1-3 сек
  • Здрава карбонова конструкция
  • IP42 защита от вода и прах

 

Видео: AirDR™ P и AirDR™ Pc от iCRco.