Обадете ни се

Precision i5 – модерната рентгенографска система


Производител: Acroma

Изтегляне на брошура

Описание

ARCOMA S.A. са пионерът в рентгеновите роботизирани системи с автопозициониране. ARCOMA Precision i5 е вече 5-та генерация роботизирана рентгенографска система с таванно окачване.

ARCOMA Precision i5 гарантира изключително прецизно, автоматизирано позициониране за всички видове рентгенографски изследвания

Конфигурация:

 • Високочестотен генератор 50/65/80kW
 • Чувствителен на докосване потребителски интерфейс
 • Автоматичен, програмируем колиматор
 • Dose Area Product (DAP)
 • Модерна, моторизирана елеваторна пациентна масa
 • Моторизиран вертикален гръден статив
 • AUTO TRACKING – Рентгеновата тръба и таванното окачване моторизирано следят позициите на пациентната маса и вертикалния гръден статив
 • AUTO POSITIONING – Всяка позиция на рентгенова тръба, пациентна маса, гръден статив, колим
  атор, ориентация на детектора могат да бъдат предварително програмирани и въведени в анатомичните програми. При избиране на анатомична програма апаратът автоматично се позиционира в зависимост от избраната зона на интерес
 • Линейна томография
 • Сглобяване (stitching) на последователно генерирани дигитални медицински образи

 

ARCOMA Precision i5 се конфигурира с различен брой и вид детектори на Canon, според нуждите на потребителя.