Обадете ни се

Универсални цифрови ангиографски системи


Производител: Shimadzu

Описание

BRANSIST alexa F12/C12 са серия многофункционални цифрови ангиографски системи от SHIMADZU. В BRANSIST alexa, по изключителен начин са съчетани иновативни технологии и SCORE, SMART, SMILE философията на SHIMADZU, като:

  • SCORE PRO образна технология за модерни интервенционални изследвания, при намаляване на дозата за пациента и увеличаване качеството на флуороскопичните изображения
  • SMART дизайна позволява лесна работа с късо време за реакция
  • Концепцията SMILE осигурява безопасна и комфортна среда за пациентите и медицинския персонал, като се осъществява цялостно управление на рентгенова доза

При BRANSIST alexa F12/C12  съществува богатство на конфигурациите като:

  • Таванно или подово монтиране на С-дъгата
  • За кардио, мозъчни или периферни ангиографии с 12″/30х30см  FPD

BRANSIST alexa F12/C12 са многофункционални ангиографски системи, даващи възможност за специализирани кардио, мозъчни и периферни ангиографски изследвания, в съответни клиники и/или здравни заведения.

Ангиографските системи окомплектоваме с инжектори за въвеждане на контрастни материи REMPRESS от NEMOTO.