Обадете ни се

3-в-1 решение за скопия, графия и свободни центражи


Производител: Canon

Изтегляне на брошура

Описание

Canon Inc. са лидер в образните системи, в генерирането и обработка на изображения. През 1998г. Canon Inc. официално представят първата в света система за директна радиография (DR) с плоскопанелен детектор CXDI, по патентованата технология LANMIT (Large Area New MIS Sensor and TFT), за директна радиография (DR).

CXDI-50RF

Мултуфункционалният CXDI-50RF е първия преносим, плоскопанелен детектор за флуороскопични и рентгенографски образни изследвания. Това е и първата 3-в-1 директно-дигитална система за скопия, графия и свободни центражи със същия детектор извън масата.

CXDI-50RF е девето технологично поколение плоски панелни детектори от Canon. С развитието на новия плоскопанелен детектор CXDI-50RF, са възможни всички изследвания – флуороскопични и рентгенографски изследвания, а Canon отново затвърждават технологичното си лидерство на пазара.

CXDI-50RF позволява множество системни конфигурации в комбинации с всички други детектори на Canon.

Несравнима гъвкавост в образните изследвания с CXDI-50RF:

  • дигитална флуороскопия
  • дигитална радиография
  • свободни центражи, върху носилки, столове, колички и др.

Типична 3-в-1 скопично-графична система с CXDI-50RF е LEVIА 9025.