Обадете ни се

Динамични и статични образни изследвания с CXDI-50RF

3-в-1 решение за скопия, графия и свободни центражи


Производител: Canon

Изтегляне на брошура

Описание

Мултуфункционалният CXDI-50RF е първия в света преносим детектор за динамични и статични образни изследвания

Canon Inc. са лидер в образните системи, в генерирането и обработка на изображения. През 1998г. Canon Inc. официално представят първата в света система с плосък панелен детектор CXDI, по патентованата технология LANMIT (Large Area New MIS Sensor and TFT), за директна радиография (DR).

CXDI-50RF е вече деветото технологично поколение плоски панелни детектори от Canon. С развитието на новата CXDI-50RF система, позволяваща динамични (скопични) и статични (графични) изследвания, Canon отново затвърждават технологичното си лидерство на пазара.

CXDI-50RF позволява множество системни конфигурации в комбинации с всички други детектори на Canon.

Несравнима гъвкавост в образните изследвания с CXDI-50RF:

  • дигитална флуороскопия
  • дигитална радиография
  • свободни центражи, върху носилки, столове, колички и др.

Типична 3-в-1 скопично-графична система с CXDI-50RF е Xcellence Dynamic.