Обадете ни се

Дигитализиране на рентгенографски системи


Производител: iCRco.

Изтегляне на брошура

Описание

Chrome Vet

Системата е предназначена за цифровизиране на рентгенографски образи, с отделна работна станция, пълна DICOM съвместимост и възможности за пренасяне на изображения в архивираща (PACS) система.

iCRco. ползват патентована си технология TrueFlatScanPath™. При тази технология, при сканиране/четене, фосфорната плака никога не напуска касетата. По този начин се избягва всякакъв вид въздействие върху фосфорната медия, повреда или износване по време на сканиране. По този начин се осигурява чист от артефакти медицински образи.

Конфигурация

  • Капацитет на обработка – 45 радиографски касети/час, 76 касети/час (Chrome+, опция)
  • Разделителна способност – 10 пиксела/мм (100мкр.м) за всички формати
  • Нива на сивата скала, типична: 65536/16 bit/pixel
  • CR касети с размери 35/43см и 24/30см за обща рентгенография
  • Работна конзола (ПК с лицензирана ОС, диагностичен монитор, UPS)
  • Цифрови образи в DICOM 3.0 формат
  • Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
  • Програмен продукт за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат