Обадете ни се

Цифровизиране на рентгенографски образи


Производител: iCRco

Изтегляне на брошура

Описание

iCR 3600M

Система за компютърна радиография (CR), за дигитализиране на рентгенови апарати, включително мамографски, с работна станция, пълна DICOM съвместимост и възможности за пренасяне на изображения в архивираща (PACS) система.

С един дигитайзер се цифровизират всички рентгенови апарати, които ползват касети – скопично/графични апарати, графични стационарни, мамографски и графични мобилни апарати, дентални панорамни апарати.

Система за компютърна радиография (CR) работи със стандартни и/или HiRes и/или Cristal IP, рентгенографски и/или мамографски CR касети от различни размери.

В системите си за компютърна радиография, iCRco. ползват собствена патентована технология TrueFlatScanPath™. При тази технология, при сканиране/четене фосфорната плака никога не напуска касетата. По този начин се избягва всякакъв вид въздействие върху фосфорната медия, повреда или износване по време на сканиране.

Конфигурация

 • Капацитет на обработка – 35 мамографски касети/час смесени размери
 • Капацитет на обработка – 75 радиографски касети/час от размер 35/43см (14”/17”) или 94 кас./час смесени размери
 • Разделителна способност при мамографски образи – 20 пиксела/мм (50мкр.м)
 • Разделителна способност за всички формати – 10 пиксела/мм (100мкр.м)
 • Разделителна способност до 20 пиксела/мм (50мкр.м), при неонатологични изследвания, както и на малки части – китка, ръка, глезен и др.
 • Нива на сивата скала: 65536/16 bit/pixel
 • CR касети за обща рентгенография с размери: 35/43см, 24/30см, 18/24см, 15/30см
 • Дентални CR касети с размер 15/30см
 • Мамографски HiRes CR касети с размери: 18/24см и 24/30см
 • Работна конзола – ПК с лицензирана ОС, конзолен или диагностичен монитор, UPS
 • Цифрови образи в DICOM 3.0 формат
 • Изпращане на получените дигитални образи до различни точки: автоматично и ръчно.
 • Програмен продукт за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат