Обадете ни се

Ziehm Vision RFD 3D

Революция в генерирането на 3D изображения


Производител: Ziehm

Изтегляне на брошура

Mobile Hybrid Solution

Cochlea package

Описание

История

Юрген Цийм (Jürgen Ziehm) е създателят на съвременния мобилен рентгенов апарат тип С-рамо. Днес ZIEHM Imaging GmbH са глобален технологичен лидер с дълъг списък от иновативни решения, които те първи въвеждат в мобилните флуороскопични системи с С-рамо за диагностика и интервенционални изследвания.

ZIEHM Imaging GmbH са и първите, които въвеждат плоско-панелните детектори в рентгенови системи с С-рамо, стационарни или мобилни! Това довежда до качествено нови флуороскопични системи и решения (стационарни или мобилни) за интервенционални изследвания.

Революцията в 3D изображения

Ziehm Vision RFD 3D е мобилен 3D рентгенов апарат тип C-рамо с плосък панелен детектор, който осигурява 16cm допълнителен обем на сканиране. Комбинира 2D и 3D функционалност за да предложи максимално широка гама от приложения. Предлага се с 31/31см и 30/30см плоски детектори.

Ziehm Vision RFD 3D предлага 3D изображения с висока резолюция, а самостоятелно или в комбинация с CAS е перфектния инструмент за неврохирургия, хибридни приложения, лицево-челюстна хирургия, УНГ (Cochlea package), ортопедия и травматология, и там където се изисква прецизна образна диагностика.

Продуктово видео: Ziehm Vision RFD 3D

Акценти:

 • Избор между aSi или CMOS тип детекторни системи за още по качествени образи, несравним динамичен обхват за безкомпромисно изобразяване на меки тъкани и костни структури
 • КТ-подобна реконструкция с ZIR (Ziehm Iterative Reconstruction)
 • Сканиран кубичен обем със страна 31см
 • Допълнително сканиране от 16см за оптимизирани визуализации
 • Патентована SmartScan технология
 • Пълен контрол на 4 моторизирани движения в 4 оси чрез джойстик модул и сензорен екран
 • Импулсен моноблок-генератор с мощност 25 кВт или 30кВт
 • Уникална „Advance Active Cooling“ (AAC) система, осигуряваща топлинен капацитет от 10MHU! Това означава неограничена във времето флуороскопия. Този мобилен интервенционален апарат е идеалният избор за съдова и кардио хирургия, интервенционални процедури, включително AAA и PTCA
 • Cochlea package е специализиран софтуерен пакет за генериране на 3D изображения със страна 10/10/10см и дебелина на среза 0.195мм, за интраоперативни изследвания с обемна резолюция до 512³ воксела, за екзактна локализация на електродния носител в CI, при имплантиране на кохлеарни импланти – опция
 • Еndo Naut , Endo Size от THERENVA е опционална специализирана станция за кардио и съдови изследвания. От планиране на ендоваскуларни случаи до интраоперативна навигация, това е най-модерния и удобен за потребителя софтуерен набор от инструменти за сърдечно-съдови процедури. EndoSize® и EndoNaut® помагат на лекарите и здравните специалисти ефективно да планират и изпълняват минимално инвазивни ендоваскуларни интервенции. Технологиите включват авангардни алгоритми за обработка на изображения, дълбоко обучение и биомеханична симулация. Отворените Plug & Play решения са приложими към всяка система за съдови изследвания, всеки ангиограф и всяка мобилна система тип С-рамо
 • QMAPP система за хемодинамично мониториране от Fysicon. БРОШУРА. ВИДЕО. В допълнение към наблюдението на всички жизнени функции, той разполага с 32 биполярни канала за запис на интракардиална ЕКГ по време на електрофизиологични изследвания. QMAPP е изключително подходящ за използване в хибридни лаборатории, но също и за комбинирани и (кардиологични) интервенционни лаборатории за катетеризация. QMAPP се състои от хардуерни и софтуерни компоненти. QMAPP е проектиран да направи прегледите още по-ефективни, като прави работата интуитивна, за да направи работния процес възможно най-оптимален.
 • ENDO Package е допълнителен модул, осигуряващ включването на ендоскоп директно към Ziehm Vision RFD 3D, като по този начин рентгенов и ендоскопски образи са в една равнина – опция

Лекота в работа:

 • Variable IsoCenter за безконфликтно и в пълен обем сканиране около масата
 • Гъвкава настройка на модулите за управление (Позиция на Центъра за управление и дистанционен Vision Center) в стерилна област на пациентната маса
 • Функция за памет за позициите, които могат да се съхраняват и да се извика по време на операция
 • Цветово кодирани ръкохватки за ясна комуникация и инструкции в операционната зала

Качество на изображенията:

 • Технология с плосък детектор: 31/31см (CMOS), 30/30см (aSi) за перфектни, без изкривяване изображения
 • Възможност на сканиране на 7+ прешлена в сканиран обем
 • Интегриране на ZAIP адаптивен филтър
 • ODDC (Object Detected Dose Control) за оптимално качество на изображението дори когато обекта се движи или се намира в периферията на изследваната анатомична област