Обадете ни се

Cone Beam KT система за ветеринарната медицина


Производител: NewTom

Изтегляне на брошура

Описание

NewTom 5G XL Vet е последна генерация компютърен томограф, ползващ технологията „конусен лъч“ (CBCT). Най-добрият начин да се запознаете с нови области на приложение.

Малко история

В основата на създаването на КТ ползващи технологията „конусен лъч“ (Cone Beam) е компанията QR S.r.L. Първият в света CBCT е NewTom 9000, пуснат на пазара и инсталиран през 1996г. Това е първият скенер, който дава началото на успешната серия NewTom КТ системи, базирани на Cone Beam технологията.

Технология

При стандартно, аксиално КT изследване непрекъснато въртящата се (на 360°) системата „рентгенова тръба-детектор“ генерира рентгеновото лъчение, което се разпространява под формата на ветрило, многократно въртящо се около зоната на сканиране/интерес. По този начин се генерират отделни срезове. Това е основен принцип на работа при мулисрезовите КТ (MSCT).

При сканиране, по технологията „конусен лъч“, се генерира пулсиращо, колимирано рентгеново лъчение с форма на конус или пирамида, разположен над и около областта на интерес. По този начин, с едно завъртане (на 360°) на системата „рентгенова тръба-детектор“, се генерира триизмерен образ, готов за последваща обработка. При КТ сканиране с „конусен лъч“ (СВСТ) се избягва загубата на информация при генериране на изображения, за разлика от стандартната аксиална компютърна томография, където понякога е възможно да има разминаване между срезове.

СВСТ технологията е предпочитана при необходимост от изследване с висока разделителна способност на меки тъкани, малки и фини структури и др. Възможни са специфични режими като eдинични експонации в избрани от потребителя проекции, както и динамични изследвания (Cinex).

Области на приложение

С модерен дизайн, с нови, общо 12 зони на интерес (FOV), 58см отвор на гентри и моторизирана пациентна маса, новия NewTom 5G XL Vet е в състояние да сканира различни анатомични области за специфични изследвания във ветеринарната медицина.

С максимална сканирана област на интерес (FOV) от 21Х28см, NewTom 5G XL Vet е необходимият инструмент при изследвания на много финни меки и костни структури, благодарение на разделителна способност от 100куб.мкр.м. размер на воксема. Теоретичната резолюция е 75куб.мкр.м. размер на воксела!

Софтуерни пакети

  • Veterinary
  • Orthodontics
  • TMJ
  • Endo-Perio
  • Oral & Maxillofacial surgery
  • ENT
  • Cervicals
  • Orthopedics and Traumatology