Обадете ни се

Рентгенова система за всички видове рентгенографски изследвания


Производител: Radiologia/SEDECAL

Изтегляне на брошура

Описание

Polyrad S/SE е рентгенографски апарат, предназначен за всички видове рентгенографски изследвания и свободни центражи с касета/детектор върху пациентната масата, носилки, инвалидни столове, легла, колички и др.

Компактните размери на апарата предполагат монтаж в ограничени по размер помещения.

Типична конфигурация:

  • Високочестотен генератор 32/40/50/65kW
  • Операторска мембранна конзола или с чувствителен на докосване потребителски интерфейс (опция)
  • Избор между ръчен или автоматичен колиматор
  • Избор между фиксирана по височина или елеваторна пациентна маса
  • Избор на версия САМО за хиропрактични и/или белодробни изследвания, без пациентна маса
  • AEC – Автоматичен експозиционен контрол
  • Dose Area Product (DAP)
  • Линейна томография (опция)

Polyrad S/SE съществува в два варианта – конвенционален (филм/CR) или директно дигитален (DR) рентгенографски апарат.

 

Polyrad S/SE се окомплектова с различен брой и вид детектори на Canon, според нуждите на потребителя.