Обадете ни се

Dual Vet X-Plus DR

Промо Dual Vet X-Plus DR


 

Описание

Дигиталeн DR рентгенов апарат за образни изследвания във ветеринарната медицина

Цена за Dual Vet X-Plus DR 55,000.00 Лв без ДДС / 50,000.00 Лв без ДДС

ВАЖНО: Промоцията е валидна до 31.08.2021

Техническо описание:

 • Стационарен рентгенов апарат с максимална мощност 8kW
 • Рентгенов генератор с честота на инверота 300kHz
 • Рентгенова тръба с два фокуса: 0.6/2.8мм
 • Рентгенографски напрежителен обхват: 40 – 125kV
 • Ток през тръбата: 5 – 100mA
 • mAs обхват:1 – 250mAs
 • Монофазно захранване
 • Станионарна рентгенова колона с Буки кабинет, предназначена за куплиране с рентгеновия апарат и възможност за въртене на тръбата +/- 51°
 • Подвижна пациентна маса на колела със спирачки
 • Вградена дигитална система, базирана на пълноразмерен 43/43см детектор AirDR Pc
 • Работна станция (ПК с лицензирана ОС, HD монитор)
 • Приложен програмен продукт XCTM за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат.