Обадете ни се

Мобилни пациентни маси за образни изследвания


Производител: Stille

Брошурa Medstone

Брошура Medstone URO

Описание

STILLE Medstоne са мобилни операционни маси за различни видове изследвания като обща радиология, интервенционални съдови изследвания, електрофизиология, урология, гинекология и др.

Конструирани са за съвместна работа с всички видове мобилни флуороскопични системи с „С“ рамо.

Конфигурации:

  • Карбонов пациентен плот с товароносимост 227кг.
  • Фиксиран по височина или елеваторен пациентен плот
  • Избор  между 1 до 5 моторни движения
  • Моторни движения – надлъжно, латерално, наклони ляво/дясно, тренделенбург, елевация
  • Дистанционно управление – жично или безжично
  • Богат набор от принадлежности за интервенционални изследвания като: кардиоваскуларни, урологични, гинекологични, ортопедични, УНГ и др. видове изследвания

Видео