Обадете ни се

Филм-дигитайзер за денталната медицина


Производител: Vidar

Изтегляне на брошура

Описание

Dental Film Digitizer предлага възможност за дигитализиране на панорамни, цефалометрични и секторни дентални рентгенови филми на разумна цена

Приложение

За дигитализиране на рентгенови филми, получени от панорамни и секторни дентални рентгенови апарати. Получените цифрови образи се визуализират на диагностични монитори, където могат да се обработват, съхраняват на различни носители, трансферират или разпечатат на медицински принтери.

Работна конфигурация

  • High Definition HD-CCD технология
  • Оптична плътност на филма от 0,2 до 3,6 OD
  • ADC (Automatic Digitizer Calibration) – автоматично калибриране всеки 5сек.!
  • Сива скала 16 bit, 12 bit или 8 bit
  • Резолюция до 300dpi
  • Всички размери дентални филми
  • Програмен продукт за визуализация, обработка, съхранение, трансфер и печат на образи (опция)
  • USB връзка с работна конзола