Обадете ни се

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition Cardio

Повече яснота при сърдечно-съдовите изследвания


Производител: Ziehm

Брошура Ziehm Vision RFD Hybrid Edition Cardio

Видео

Описание

История

Юрген Цийм (Jürgen Ziehm) е създателят на съвременните мобилни рентгенови апарати тип С-рамо. Днес Ziehm са глобален технологичен лидер с дълъг списък от иновативни решения, които те първи въвеждат в мобилните флуороскопични апарати с С-рамена за диагностика и интервенционални изследвания.

Ziehm са и първите, които въвеждат плоско-панелните детектори в рентгенови системи с С-рамо, стационарни или мобилни! Това довежда до качествено нови флуороскопични системи и решения (стационарни или мобилни) за интервенционални изследвания.

Хибридна зала с кардио-васкуларна насоченост

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition Cardio е специализиран рентгенов апарат тип С-рамо за високоспециализирани кардио-васкуларни интервенционални изследвания. Апаратът е напълно моторизиран и ползва дигитална система с CMOS плоско-панелен детектор. В комбинация с EndoSizeЕndoNaut от THERENVAQMAPP от Fysicon и операционна маса imagiQ2 на STILLE се завършва перфектната хибридна операционна зала за интервенционални процедури.

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition Cardio

 • 31х31см CMOS детекторна система за детайлни образи, несравним динамичен обхват за безкомпромисно изобразяване на най-фини меки тъкани
 • 30kW импулсен моноблок-генератор осигурява отлично качество на образа.
 • „Position Control Center“ за управление на моторните движения на С-дъгата в 4 оси.
 • Всяка позиция на С-дъгата може да се съхрани и извика отново, за ново позициониране
 • Isocentric Mode за орбитално изоцентрично въртене на С-дъгата, както и изоцентрични перспективи през ъгли и вертикални движения на C-рамо
 • Орбитална ротация от 165° на „С“ дъгата за покриване на всички клинични позиции
 • Допълнителен, подвижен Vision Center за разполагане на масата, при интервенционалиста, за непосредствен контрол
 • „Advance Active Cooling“ (AAC) система, осигуряваща топлинен капацитет от 10MHU! Това означава неограничена във времето флуороскопия.
 • ODDC (Object Detected Dose Control) технологията (контрол на дозата според установения обект) създава матрица върху цялото зрително поле на сканиране и използва 2 х 256 клетки за измерване
 • Автоматична корекция в образа при наличието на метал, намалява дозата и увеличава качеството на образите
 • Пълна DICOM съвместимост и връзка с HIS/RIS/PACS
 • Еndo Naut , Endo Size от THERENVA е опционална специализирана станция за кардио и съдови изследвания. От планиране на ендоваскуларни случаи до интраоперативна навигация, това е най-модерния и удобен за потребителя софтуерен набор от инструменти за сърдечно-съдови процедури. EndoSize® и EndoNaut® помагат на лекарите и здравните специалисти ефективно да планират и изпълняват минимално инвазивни ендоваскуларни интервенции. Технологиите включват авангардни алгоритми за обработка на изображения, дълбоко обучение и биомеханична симулация. Отворените Plug & Play решения са приложими към всяка система за съдови изследвания, всеки ангиограф и всяка мобилна система тип С-рамо
 • QMAPP система за хемодинамично мониториране от Fysicon. БРОШУРА. ВИДЕО. В допълнение към наблюдението на всички жизнени функции, той разполага с 32 биполярни канала за запис на интракардиална ЕКГ по време на електрофизиологични изследвания. QMAPP е изключително подходящ за използване в хибридни лаборатории, но също и за комбинирани и (кардиологични) интервенционни лаборатории за катетеризация. QMAPP се състои от хардуерни и софтуерни компоненти. QMAPP е проектиран да направи прегледите още по-ефективни, като прави работата интуитивна, за да направи работния процес възможно най-оптимален.

Видео

 

Вижте още ТУК