Обадете ни се

Напълно моторизирана система за интервенционални и хибридни изследвания


Производител: Ziehm

Изтегляне на брошура

Описание

История

Юрген Цийм (Jürgen Ziehm) е създателят на съвременното „С“-рамо. Днес Ziehm са глобален технологичен лидер с дълъг списък от иновативни решения, които те първи въвеждат в мобилните флуороскопични системи за диагностика и интервенционални изследвания.

Ziehm са и първите, които въвеждат плоско-панелните детектори в системите с „С“- дъги, стационарни или мобилни! Това довежда до качествено нови флуороскопични системи и решения (стационарни или мобилни) за интервенционални изследвания.

Качеството на стационарната техника в мобилно решение.

New Ziehm Vision RFD Hybrid Edition е най-новият член в семейството на ZIEHM. Новият Ziehm Vision RFD Hybrid Edition е с моторизирани движения на С-дъгата в 4 оси. Традиционно, само стационарните системи предлагат моторни движения на С-дъгата и широко визуално поле. Сега може да ползвате същите и повече възможности, предлагани вече от мобилна система.

Продуктово видео: Ziehm Vision RFD Hybrid Edition

Иновации

New Ziehm Vision RFD Hybrid Edition е най-новата, моторизирана, иновативна система за високоспециализирани диагностични интервенционални изследвания с CMOS плоско-панелен детектор. Още по-високо качество на образите сега е на разположение в New Ziehm Vision RFD Hybrid Edition CMOS Line. В допълнение, можете да се възползвате от гъвкавостта на мобилното C-рамо и икономия на разходите, свързани с всички инсталационни процедури.

 • Избор между aSi или CMOS тип детекторни системи за още по качествени образи, несравним динамичен обхват за безкомпромисно изобразяване на меки тъкани и костни структури
 • New Ziehm Vision RFD Hybrid Edition съществува  във версии, в зависимост от размера на FPD: Ziehm Vision RFD Hybrid Edition 20×20, Ziehm Vision RFD Hybrid Edition 30×30 или Ziehm Vision RFD Hybrid Edition 31х31см
 • New Ziehm Vision RFD Hybrid Edition сега е с „Position Control Center“ за управление на моторните движения на С-дъгата в 4 оси.
 • Всяка позиция на С-дъгата може да се съхрани и извика отново, за ново позициониране
 • В Isocentric Mode се осигурява не само орбитално изоцентрично въртене на С-дъгата, но се осигуряват и изоцентрични перспективи през ъгли и вертикални движения на C-рамо
 • Орбитална ротация от 165° на „С“ дъгата за покриване на всички клинични позиции
 • Допълнителен, подвижен Vision Center за разполагане на масата, при интервенционалиста, за непосредствен контрол
 • Мощен 25kW импулсен моноблок-генератор осигурява отлично качество на образа.
 • Цялата мощност от 25kW е на постоянно на разположение, отново благодарение на уникалната „Advance Active Cooling“ (AAC) система, осигуряваща топлинен капацитет от 10MHU! Това означава неограничена във времето флуороскопия. Този мобилен интервенционален апарат е идеалният избор за съдова и кардио хирургия, интервенционални процедури, включително AAA и PTCA.
 • ODDC (Object Detected Dose Control) технологията (контрол на дозата според установения обект) създава матрица върху цялото зрително поле на сканиране и използва 2 х 256 клетки за измерване, за да сканира района на интерес в реално време. Всички настройки, включително нивото на радиация и филтрите за шум, автоматично се адаптират към пациента.
 • Автоматична корекция в образа при наличието на метал, намалява дозата и увеличава качеството на образите
 • Пълна DICOM съвместимост и връзка с HIS/RIS/PACS
 • TERENVA е допълнителна, Plug & Play специализиррана станция за кардио и съдови изследвания – опция
 • ENDO Package е опция, осигуряваща включването на ендоскоп директно към Ziehm Vision RFD 3D, като по този начин рентгенов и ендоскопски образи са в една равнина

Мобилна хибридна зала или конвенционална хибридна зала?

Това е въпросът, който стои за разглеждане при избор на хибридна  зала.

Изисквайки нулеви модификации на съществуващите операционни зали, конкурентоспособност и финансови резултати за всяка клиника, Ziehm Vision RFD Hybrid Edition предлага цялостно решение, даващо най-доброто от двата свята

С New Ziehm Vision RFD Hybrid Edition се поставя нов еталон за работа. Ziehm Vision RFD Hybrid Edition дава не само качество на образа, както при стационарните системи, но също така и пълната гама от функции, в изключително компактни размери, гъвкавост и маневреност. В допълнение, инсталирането е изключително лесно, за разлика от сложните стационарни инсталации.

Видео

ZIEHM препоръчва масата imagiQ2 на STILLE  за интервенционални процедури.

Вижте още ТУК