Обадете ни се

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition

Напълно моторизирана система за интервенционални и хибридни изследвания


Производител: Ziehm

Брошура Ziehm Vision RFD Hybrid Edition

Mobile Hybrid Solution

Описание

История

Юрген Цийм (Jürgen Ziehm) е създателят на съвременните мобилни рентгенови апарати тип С-рамо. Днес Ziehm са глобален технологичен лидер с дълъг списък от иновативни решения, които те първи въвеждат в мобилните флуороскопични апарати с С-рамена за диагностика и интервенционални изследвания.

Ziehm са и първите, които въвеждат плоско-панелните детектори в рентгенови системи с С-рамо, стационарни или мобилни! Това довежда до качествено нови флуороскопични системи и решения (стационарни или мобилни) за интервенционални изследвания.

Качеството на стационарната техника в мобилно решение.

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition е с моторизирани движения на С-рамото в 4 оси. Традиционно, само стационарните системи предлагат моторни движения на С-рамото и широко визуално поле. Сега може да ползвате същите и повече възможности, предлагани вече от мобилна система.

Продуктово видео: Ziehm Vision RFD Hybrid Edition

Иновации

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition е моторизирана, иновативна система за високоспециализирани диагностични интервенционални изследвания с CMOS плоско-панелен детектор. В допълнение, можете да се възползвате от гъвкавостта на мобилното C-рамо и икономия на разходите, свързани с всички инсталационни процедури.

В конфигурация с ЕndoNaut , EndoSize от THERENVA и маса imagiQ2 на STILLE се завършва напълно модерната и функционална хибридна операционна зала за интервенционални процедури.

 • Избор между aSi или CMOS тип детекторни системи за още по качествени образи, несравним динамичен обхват за безкомпромисно изобразяване на меки тъкани и костни структури
 • Ziehm Vision RFD Hybrid Edition съществува  във версии, в зависимост от размера на FPD: Ziehm Vision RFD Hybrid Edition 20.5×20.5см, Ziehm Vision RFD Hybrid Edition 30×30см или Ziehm Vision RFD Hybrid Edition 31х31см
 • Ziehm Vision RFD Hybrid Edition предлага „Position Control Center“ за управление на моторните движения на С-дъгата в 4 оси.
 • Всяка позиция на С-дъгата може да се съхрани и извика отново, за ново позициониране
 • В Isocentric Mode се осигурява не само орбитално изоцентрично въртене на С-дъгата, но се осигуряват и изоцентрични перспективи през ъгли и вертикални движения на C-рамо
 • Орбитална ротация от 165° на „С“ дъгата за покриване на всички клинични позиции
 • Допълнителен, подвижен Vision Center за разполагане на масата, при интервенционалиста, за непосредствен контрол
 • Мощен 25kW или 30kW импулсен моноблок-генератор осигурява отлично качество на образа.
 • Цялата мощност н аимпулсния моноблок-генератор е постоянно на разположение, отново благодарение на уникалната „Advance Active Cooling“ (AAC) система, осигуряваща топлинен капацитет от 10MHU! Това означава неограничена във времето флуороскопия. Този мобилен интервенционален апарат е идеалният избор за съдова и кардио хирургия, интервенционални процедури, включително AAA и PTCA.
 • ODDC (Object Detected Dose Control) технологията (контрол на дозата според установения обект) създава матрица върху цялото зрително поле на сканиране и използва 2 х 256 клетки за измерване, за да сканира района на интерес в реално време. Всички настройки, включително нивото на радиация и филтрите за шум, автоматично се адаптират към пациента.
 • Автоматична корекция в образа при наличието на метал, намалява дозата и увеличава качеството на образите
 • Пълна DICOM съвместимост и връзка с HIS/RIS/PACS
 • Еndo Naut , Endo Size от THERENVA е опционална специализирана станция за кардио и съдови изследвания. От планиране на ендоваскуларни случаи до интраоперативна навигация, това е най-модерния и удобен за потребителя софтуерен набор от инструменти за сърдечно-съдови процедури. EndoSize® и EndoNaut® помагат на лекарите и здравните специалисти ефективно да планират и изпълняват минимално инвазивни ендоваскуларни интервенции. Технологиите включват авангардни алгоритми за обработка на изображения, дълбоко обучение и биомеханична симулация. Отворените Plug & Play решения са приложими към всяка система за съдови изследвания, всеки ангиограф и всяка мобилна система тип С-рамо
 • QMAPP система за хемодинамично мониториране от Fysicon. БРОШУРА. ВИДЕО. В допълнение към наблюдението на всички жизнени функции, той разполага с 32 биполярни канала за запис на интракардиална ЕКГ по време на електрофизиологични изследвания. QMAPP е изключително подходящ за използване в хибридни лаборатории, но също и за комбинирани и (кардиологични) интервенционни лаборатории за катетеризация. QMAPP се състои от хардуерни и софтуерни компоненти. QMAPP е проектиран да направи прегледите още по-ефективни, като прави работата интуитивна, за да направи работния процес възможно най-оптимален.
 • ENDO Package е опция, осигуряваща включването на ендоскоп директно към Ziehm Vision RFD HE, като по този начин рентгенов и ендоскопски образи са в една равнина

Мобилна хибридна зала или конвенционална хибридна зала?

Това е въпросът, който стои за разглеждане при избор на хибридна  зала.

Изисквайки нулеви модификации на съществуващите операционни зали, конкурентоспособност и финансови резултати за всяка клиника, Ziehm Vision RFD Hybrid Edition предлага цялостно решение, даващо най-доброто от двата свята

Ziehm Vision RFD Hybrid Edition поставя нов еталон за работа. Ziehm Vision RFD Hybrid Edition дава не само качество на образа, както при стационарните системи, но също така и пълната гама от функции, в изключително компактни размери, гъвкавост и маневреност. В допълнение, инсталирането е изключително лесно, за разлика от сложните стационарни инсталации.

Видео

ZIEHM препоръчва масата imagiQ2 на STILLE  за интервенционални процедури.

Вижте още ТУК