Обадете ни се

Ziehm Vision RFD

Най-компактната и иновативна система за интервенционални изследвания с FPD


Производител: Ziehm

Изтегляне на брошура

Mobile Hybrid Solution

Описание

История

Юрген Цийм (Jürgen Ziehm) е създателят на съвременния мобилен рентгенов апарат тип С-рамо. Днес Ziehm са глобален технологичен лидер с дълъг списък от иновативни решения, които те първи въвеждат в мобилните флуороскопични апарати с С-рамо за диагностика и интервенционални изследвания.

Ziehm са и първите, които въвеждат плоско-панелните детектори в рентгеновите системи с С-рамена, стационарни или мобилни! Това довежда до качествено нови флуороскопични системи и решения (стационарни или мобилни) за интервенционални изследвания.

Качеството на стационарната техника в мобилно решение.

Ziehm Vision RFD поставя нов стандарт в мобилната образна диагностика. Традиционно, само стационарните системи предлагат такова широко визуално поле. Сега можете да се насладите на същите показатели, педлагани вече от мобилен апарат с С-рамо, благодарение на 20,5/20,5см, 30/30см или 31/31см плоско-панелни детектори. Квадратната форма на плоския панелен детектор увеличава зрителното поле до 2,5 пъти в сравнение с обикновените електронно-оптични преобразуватели (ЕОП). Това значително разширява обема на информацията, която може да бъде визуализирана.

Иновации

Ziehm Vision RFD е иновативна и революционна концепция. Високото качество на образите, което се очаква от фиксираните системи, сега е на разположение в мобилни интервенционални апарати с С-рамо на ZIEHM. В допълнение, можете да се възползвате от гъвкавостта на мобилното C-рамо и икономия на разходите, свързани с почти всички инсталационни процедури.

 • Ziehm Vision RFD осигурява най-новите технологии с плоски панелни детектори без изкривяване на образа и разширено образно поле.
 • Мощен 25kW импулсен моноблок-генератор осигурява отлични резултати на образа, като същевременно минимизира дозата. Широчината на импулсите е променлива, като по този начин се оптимизира дозата и е предпоставка за перфектните флуороскопични образи.
 • Цялата мощност от 25kW, е постоянно на разположение, благодарение на уникалната „Advance Active Cooling“ (AAC) система, осигуряваща топлинен капацитет от 10MHU! Това означава неограничена във времето флуороскопия. Този мобилен интервенционален апарат е идеалният избор за съдова и кардио хирургия, интервенционални процедури, включително AAA и PTCA, както и хибридни приложения, като например имплантации на сърдечна клапа.
 • Избор между IGZO, aSi или CMOS тип детекторни системи
 • Детектори с размер 31см/31см, 30см/30см или 20,5см/20,5см
 • С над 16 000 нюанса на сивото, Ziehm Vision RFD осигурява отличен диапазон на контраста
 • ODDC (Object Detected Dose Control) технологията (контрол на дозата според установения обект) създава матрица върху цялото зрително поле на сканиране и използва 2 х 256 клетки за измерване, за да сканира района на интерес в реално време. Всички настройки, включително нивото на радиация и филтрите за шум, автоматично се адаптират към пациента.
 • Автоматична корекция в образа при наличието на метал, намалява дозата и увеличава качеството на образите
 • Орбитална ротация от 165° на С-рамото за покриване на всички клинични позиции
 • Допълнителен, подвижен Vision Center за разполагане на масата, при интервенционалиста за непосредствен контрол
 • Пълна DICOM съвместимост и връзка с HIS/RIS/PACS
 • Еndo Naut , Endo Size от THERENVA е опционална специализирана станция за кардио и съдови изследвания. От планиране на ендоваскуларни случаи до интраоперативна навигация, това е най-модерния и удобен за потребителя софтуерен набор от инструменти за сърдечно-съдови процедури. EndoSize® и EndoNaut® помагат на лекарите и здравните специалисти ефективно да планират и изпълняват минимално инвазивни ендоваскуларни интервенции. Технологиите включват авангардни алгоритми за обработка на изображения, дълбоко обучение и биомеханична симулация. Отворените Plug & Play решения са приложими към всяка система за съдови изследвания, всеки ангиограф и всяка мобилна система тип С-рамо
 • QMAPP система за хемодинамично мониториране от Fysicon. БРОШУРА. ВИДЕО. В допълнение към наблюдението на всички жизнени функции, той разполага с 32 биполярни канала за запис на интракардиална ЕКГ по време на електрофизиологични изследвания. QMAPP е изключително подходящ за използване в хибридни лаборатории, но също и за комбинирани и (кардиологични) интервенционни лаборатории за катетеризация. QMAPP се състои от хардуерни и софтуерни компоненти. QMAPP е проектиран да направи прегледите още по-ефективни, като прави работата интуитивна, за да направи работния процес възможно най-оптимален.
 • ENDO Package е опция, осигуряваща включването на ендоскоп директно към Ziehm Vision RFD 3D, като по този начин рентгенов и ендоскопски образи са в една равнина

ZIEHM препоръчва масата imagiQ2 на STILLE  за интервенционални процедури.

STILLE Medstone URO за урологични, гинекологични и др. изследвания