Обадете ни се

Серия дигитални системи CXDI-702C Wireless от Canon

Canon CXDI-702C Wireless и CXDI-402C Wireless


Производител: Canon

Изтегляне на брошура

Описание

Canon Inc. са лидер в образните системи, в генерирането и обработка на изображения. През 1998г. Canon Inc. официално представят първата в света система за директна радиография (DR) с плосък панелен детектор CXDI, по патентованата технология LANMIT (Large Area New MIS Sensor and TFT), за директна радиография (DR).

Canon CXDI-702C Wireless/CXDI-402C Wireless

Canon CXDI-702C Wireless/CXDI-402C Wireless е решение за директна дигитализация (DR) на съществуващи рентгенови апарати или вграждането им в нови такива.

Дигиталните системи са базирани на преносими 14″/17″ (35/43см) и 17″/17″ (43/43см) безжични плоскопанелни детектори. Иновативно Plug & Play решение за директна радиография (DR) без връзка с рентгеновия генератор или напълно интегрирано управление на дигиталната и рентгенова система от една конзола..

Само 2 минути са необходими за да имате директно дигитален рентгенографски апарат с Canon CXDI-702C Wireless и CXDI-402C Wireless, при самостоятелно ползване.

Характеристики

  • Размер на образа 35см х 42,6 см за Canon CXDI-702C Wireless
  • Размер на образа 42см х 42,6 см за Canon CXDI-402C Wireless
  • 125 микрона размер на пиксела
  • Разделителна способност – по-добра от 4 сдв.л./мм
  • Образ за 1 сек
  • До 1000 образа/експонации с напълно заредена батерия
  • Запазване на последния образ в паметта на детектора, при отпадане на захранването
  • Устойчивост на огъване и натиск от 310кг.
  • Прахо и водоустойчивост съгласно IP55

Неограничена гъвкавост с Canon Wireless DR