Обадете ни се

Достъпни Canon DR решения

Canon CXDI-702C Wireless и CXDI-402C Wireless


Производител: Canon

Изтегляне на брошура

Описание

През 1998г. Canon Inc. първи официално пускат на пазара CXDI-11, първата в света директно-дигитална (DR) система за рентгенографски изследвания. Canon винаги са били лидер в образните системи, в генерирането и обработка на изображения.

Canon CXDI-702C Wireless/CXDI-402C Wireless

Canon CXDI-702C Wireless/CXDI-402C Wireless е решение за директна дигитализация на съществуващи рентгенови уредби или вграждането им в нови такива.

Дигиталните системи Canon CXDI-702C и Wireless/CXDI-402C Wireless са базирани на плоскопанелни, преносими 14″/17″ (35/43см) и 17″/17″ (43/43см) безжични детектори. Иновативното Plug & Play решение за директна радиография не изисква връзка с рентгеновия генератор, това което е задължително при други решения.

Само 2 минути са необходими за да имате директно дигитална рентгенографска система с Canon CXDI-702C Wireless/CXDI-402C Wireless.

Характеристики

  • Не изисква връзка с рентгеновия генератор
  • Размер на образа 35см х 42,6 см за Canon CXDI-702C Wireless
  • Размер на образа 42см х 42,6 см за Canon CXDI-402C Wireless
  • 125 микрона размер на пиксела
  • Най-висока разделителна способност – по-добра от 4 сдв.л./мм

Неограничена гъвкавост с Canon Wireless DR