Обадете ни се

Услуги

Какви други продукти и услуги предлагаме?

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, гаранционен и извънгаранционен сервиз на доставеното медицинско оборудване и системи. Строителство и/или ремонт на медицински обекти „до ключ“. Проектиране и легализация (до лиценз – разрешение за работа) на предоставеното от нас медицинско оборудване.

ДИАГОНАЛ ООД сме въвели система за управление на качеството ISO 9001:2015.

Обслужване

Наш постоянен приоритет е качественото обслужване на медицинското оборудване, доставено от нас. Предлагаме гаранционно и следгаранционно сервизно обслужване. По време на гаранционния период, специфичен за всеки продукт, инсталираното оборудване се проверява и обслужва съгласно изискванията на Производителя. След изтичането на гаранционния срок, на инсталираното от нас медицинско оборудване, ние предлагаме гъвкави форми на договоряне за обслужване.

Договорите за абонаментно сервизно обслужване могат да бъдат:

1. „Стандарт“, който включва:

 • Брой годишни технически инспекции, в съответствие с изискванията на Производителя
 • Труд и транспортни разходи
 • Регламентирано време за реакция
 • Резервните части, ако са необходими, се заплащат предварително
 • Продължителност на абонамента 1-2 или повече години

2. „Комфорт“ и включва:

 • Брой годишни технически инспекции, в съответствие с изискванията на Производителя
 • Труд и транспортни разходи
 • Всички резервни части, основни модули и консумативи, без рентгенови тръби, детектори, ЕОП, други
 • Рентгенови тръби, детектори, ЕОП, други, ако е необходимо, се заплащат предварително
 • Регламентирано време за реакция и продължителност на ремонта, ако не е необходима доставка на рентгенови тръби, детектор/и, ЕОП
 • Инсталиране и/или актуализиране с нови версии на софтуерни продукти, ако е приложимо
 • Продължителност на абонамента 1-2 или повече години

3. „Премиум“ и включва:

 • Брой годишни технически инспекции, в съответствие с изискванията на Производителя
 • Труд и транспортни разходи
 • Всички резервни части, основни модули и консумативи, включително рентгенови тръби, детектори, ЕОП, други
 • Регламентирано време за реакция и продължителност на ремонта
 • Инсталиране и/или актуализиране с нови версии на софтуерни продукти, ако е приложимо
 • Продължителност на абонамента 1-2 години или повече

Възможни са и други форми на извънгаранционно обслужване, след съгласуване.

ВАЖНО! Абонаментните сервизни договори осигуряват приоритетно сервизно обслужване пред несключилите такива договори.