Обадете ни се

Специализирана Cone Beam KT система за специфични и специални приложения


Производител: NewTom

Изтегляне на брошура

Описание

Най-добрият начин да се запознаете с нови области на приложение.

NewTom VGi EVO е последна генерация специализиран томограф, ползващ технологията „конусен лъч“ (CBCT). 

Малко история

В основата на създаването на компютърни томографи (КТ) ползващи технологията „конусен лъч“ (Cone Beam) е компанията QR S.r.L. Първият в света CBCT е NewTom 9000 (или Maxiscan), инсталиран през 1996г. Това е първият скенер, който дава началото на успешната серия NewTom КТ системи, базирани на „Cone Beam“ технологията.

Технология

При стандартно, аксиално КT изследване, рентгеновото лъчение се разпространява под формата на ветрило, многократно въртящо се около зоната на сканиране/интерес.

При сканиране, по технологията „конусен лъч“, се генерира пулсиращо, колимирано рентгеново лъчение с форма на конус, разположен над и около площа от интерес. По този начин, с едно завъртане на системата рентгенова тръга-детектор, се генерира триизмерен образ, готов за последваща обработка. При КТ сканиране с „конусен лъч“ се избягва загубата на информация, при генериране на изображения, за разлика от стандартната аксиална компютърна томография, където понякога има разминаване между срезове.

Тази технология е предпочитаната при необходимост от детайлно изследване на малки, финни структури с висока разделителна способност.

Радиационни нива

Трябва да се отбележи, че радиационното натоварване за пациента в конусно-лъчевите КТ е в пъти по-ниска, отколкото при стандартен КT, което е важен фактор при изследвания на различни органи.

Области на приложение

С нов, модерен дизайн, NewTom VGi EVO е в състояние да сканира различни анатомични области, за специфични изследвания, в дисциплини като:

 • лицево челюстна хирургия
 • имплантология
 • ортодонтия
 • темпоромандибуларни стави
 • динамични изследвания
 • УНГ

NewTom VGi EVO е необходимият инструмент при изследвания на много финни меки и костни структури, благодарение на разделителна способност от < 75мкр.м. размер на воксела!

В допълнение, към  генерираните перфектни 2D и 3D изобразения, с NewTom VGi EVO са възможни и динамични изследвания, напр. на темпоромандибуларните стави.

Софтуерни пакети

 • Orthodontics
 • Implants
 • TMJ
 • Endo-Perio
 • Oral & Maxillofacial surgery
 • CYNEX – динамични изследвания
 • ENT