Обадете ни се

Мобилен рентгенов апарат тип С-рамо


Производител: Primax/SEDECAL

Изтегляне на брошура

Видео

Видео

Описание

Primax International е търговска компания на SEDECAL Group, най-големия европейски производител на рентгенова апаратура. Primax International предлага пълна гама рентгенови апарати, за широк спектър от изследвания:

Cyberbloc FP

Мобилен рентгенов апарат тип С-рамо, за широк спектър от интраоперативни диагностични и интервенционални приложения. Cyberbloc FP предлага класическа конфигурация – С-рамо и мониторен тролей, съчетани с модерна технология за перфектни образи.

 • Импулсна технология на рентгеновия генератор, за ниска доза и оптимално качество на изображението.
 • Плоскопанелни детектори с 21х21см или 30х30см образно поле, с голям динамичен обхват за ясно визуализиране дори най-малките анатомични структури.
 • Двоен монитор (2х22″/2МР) в портретен режим, с мултитъч управление, за качествени медицински изображения.
 • Увеличена мощност за кардио и съдови изследвания – опция
 • Увеличен температурен капацитет на моноблока за високотехнилогични  хибридни изследвания – опция
 • Еndo Naut , Endo Size от THERENVA е опционална специализирана станция за кардио и съдови изследвания. От планиране на ендоваскуларни случаи до интраоперативна навигация, това е най-модерния и удобен за потребителя софтуерен набор от инструменти за сърдечно-съдови процедури. EndoSize® и EndoNaut® помагат на лекарите и здравните специалисти ефективно да планират и изпълняват минимално инвазивни ендоваскуларни интервенции. Технологиите включват авангардни алгоритми за обработка на изображения, дълбоко обучение и биомеханична симулация. Отворените Plug & Play решения са приложими към всяка система за съдови изследвания, всеки ангиограф и всяка мобилна система тип С-рамо

Широко възможности за визуализация

Cyberbloc FP е възможно да се разположи в малки помещения, където пространството е ограничено. Подвижният мониторен тролей позволява визуализиране на медицинските изображения в непосредствена близост до хирурга.

Cyberbloc FP дава възможност за гъвкаво свързване към външни монитори, например в университетски болници, жично или безжично.

Интуитивно управление

 • Всички функции са лесно и бързо достъпни чрез мултитъч екран без мишка и клавиатура
 • Модерният графичен потребителски интерфейс е незабавен и интуитивен, ползващ често срещани жестове с пръсти
 • Интуитивна работа на потребителя с ясни и разбираеми икони прави приятна работата със системата.
 • Приложно ориентирани анатомични програми оптимално настройват системата за всеки изследван регион
 • Отворената архитектура дава възможност за бъдещо надграждане, при необходимост