Обадете ни се

Компактен компютърен томограф


Производител: Fujifilm

Брошура SUPRIA 32

Брошура SUPRIA 128

Описание

Supria

Серия компактни компютърни томографи от FUJIFILM с избираема конфигурация от 32 до 128 среза, с нови технологични решения за нискодозови изследвания, за различни приложения, с компактни размери, с полезни резултати и лекота при ползване, без никакъв компромис.

Три-модулна концепция

Серията КТ Supria от FUJIFILM са компактното решение с оптимизирана три-модулна концепция, лесна за инсталация, работа и обслужване. Основните модули са:

 • Гентри
 • Пациентна маса
 • Работна конзола

SUPRIA Open & Compact

75 см отвор на гентри, при компактни размери

SUPRIA Performance

Най-нови технологични решения, за изключително качествени образи

SUPRIA Low Dose

Най-нови технологични решения, за най-ниската доза при КТ изследване

SUPRIA Easy Operation

Нова конзола, с интуитивен интерфейс върху 24″ монитор

Софтуерни Пакети

 • Hyper Q-NET преглед на изображения
 • Софтуер за анализ FatPointer
 • Софтуер за анализ RiskPointer
 • КТ колоноскопия
 • КТ белодробни анализи
 • Перфузия анализ
 • MPR в реално време
 • Пакет за пълна 3D реконструкция
 • Дентален анализ и реконструкции
 • Други, при заявка

Видео: Supria 16ch/32slices

Видео: Supria 64ch/128slices