Обадете ни се

Дигитален рентгенов апарат за малки и средни пациенти


Производител: Control-X

Изтегляне на брошура

Описание

ZooMax RED e дигитален рентгенографски апарат с таванно окачване на рентгеновата тръба, базиран на дигитална система с плоскопанелен детектор. Възможни са конфигурации с различни детектори от Canon  или iCRco.

ZooMax RED е предназначен за изследвания на малки и средно големи пациенти във ветеринарната клиника, както и в университетски ветеринарни болници/клиники. Изключително лесно обслужване и работа с апарата.

Характеристики:

 • Стационарен дигитален рентгенов апарат с таванно окачване на рентгеновата тръба
 • +/-90° въртене на рентгеновата тръба и надлъжно движение на колоната
 • Фиксирана по височина или елеваторна пациентна маса с „плуващ“ плот
 • Свободен достъп към масата и пациента от всички страни!
 • Рентгенов генератор с 32kW, 40kW или 50kW мощност
 • Монофазно или трифазно захранване на рентгеновия генератор
 • Анатомични програми (APR) или свободен избор на данни
 • Автоматичен експозиционен контрол (АЕС) – опция
 • Дигитална система с плоскопанелен детектор, с размери 43/43см или 35/43см
 • Работна станция за визуализация, преглед и обработка на образите, запис на различни носители, трансфер
 • Апаратът може да бъде поръчан и като конвенционален/аналогов, с възможност за последващо дигитализиране със система за компютърна радиография (CR) или директно-дигитална система с плоско-панелен детектор от  Canon или iCRco.