Обадете ни се

Серия дигитални системи CXDI-702C Wireless от Canon

Canon CXDI-702C Wireless и CXDI-402C Wireless


Производител: Canon

Изтегляне на брошура

Описание

През 1998г. Canon Inc. първи официално пускат на пазара CXDI-11, първата в света директно-дигитална (DR) система за рентгенографски изследвания. Canon винаги са били лидер в образните системи, в генерирането и обработка на изображения.

Canon CXDI-702C Wireless/CXDI-402C Wireless

Canon CXDI-702C Wireless/CXDI-402C Wireless е решение за директна дигитализация на съществуващи рентгенови апарати или вграждането им в нови такива.

Дигиталните системи Canon CXDI-702C Wireless и CXDI-402C Wireless са базирани на плоскопанелни преносими 14″/17″ (35/43см) и 17″/17″ (43/43см) безжични детектори. Иновативното Plug & Play решение за директна радиография не изисква връзка с рентгеновия генератор, това което е задължително при други решения.

Само 2 минути са необходими за да имате директно дигитален рентгенографски апарат с Canon CXDI-702C Wireless/CXDI-402C Wireless.

Характеристики

  • Не изисква връзка с рентгеновия генератор
  • Размер на образа 35см х 42,6 см за Canon CXDI-702C Wireless
  • Размер на образа 42см х 42,6 см за Canon CXDI-402C Wireless
  • 125 микрона размер на пиксела
  • Разделителна способност – по-добра от 4 сдв.л./мм
  • Образ за 1 сек
  • До 1000 образа/експонации с напълно заредена батерия
  • Запазване на последния образ в паметта на детектора, при отпадане на захранването
  • Устойчивост на огъване и натиск от 310кг.
  • Прахо и водоустойчивост съгласно IP55

Неограничена гъвкавост с Canon Wireless DR