Обадете ни се

Dual Vet MTF DR

Промо Dual Vet MTF DR


 

Описание

Дигиталeн рентгенов апарат за образни изследвания във ветеринарната медицина

Цена за Dual Vet MTF DR 67,000.00 Лв без ДДС / 64,000.00 Лв без ДДС

ВАЖНО: Промоцията е валидна при онлайн поръчка и 100% авансово плащане

Техническо описание:

  • Стационарен дигитален рентгенов апарат, състоящ се от рентгенова колона и пациентна маса с плуващ пациентен плот
  • Рентгенов генератор с мощност 8kW и честота на инверота 300kHz
  • Рентгенова тръба с два фокуса: 0.6/2.8мм
  • Рентгенографски напрежителен обхват: 40 – 125kV
  • Ток през тръбата: 5 – 100mA
  • mAs обхват:1 – 250mAs
  • Монофазно захранване
  • Вградена дигитална система, базирана на пълноразмерен 43/43см плоскопанелен хибриден детектор
  • Работна станция (ПК с лицензирана ОС, HD монитор)
  • Приложен софтуер за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер и печат на медицински изображения във ветеринарната медицина.