Обадете ни се

Dual Vet MTF DR

Промо Dual Vet MTF DR


 

Описание

Дигиталeн рентгенов апарат за образни изследвания във ветеринарната медицина

Цена за Dual Vet MTF DR – 57,000.00 Лв без ДДС

ВАЖНО: Промоцията е валидна само при он-лайн поръчка

Техническо описание:

  • Стационарен дигитален рентгенов апарат, състоящ се от рентгенова колона и пациентна маса с плуващ пациентен плот
  • Рентгенов генератор с мощност 8kW и честота на инверота 300kHz
  • Рентгенова тръба с два фокуса: 0.6/2.8мм
  • Рентгенографски напрежителен обхват: 40 – 125kV
  • Ток през тръбата: 5 – 100mA
  • mAs обхват:1 – 200mAs
  • Монофазно захранване
  • Вградена дигитална система, базирана на пълноразмерен 43/43см детектор AirDR Pc
  • Работна станция (ПК с лицензирана ОС, HD монитор)
  • Приложен програмен продукт XCTM за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve, печат.