Обадете ни се

Промо ZooMax 2


 

Описание

Дигиталeн рентгенов апарат за образни изследвания във ветеринарната медицина

Цена за ZooMax 2 73,000.00 Лв без ДДС/

71,000.00 Лв без ДДС

ВАЖНО: Промоцията е валидна при онлайн поръчка и 100% авансово плащане

Техническо описание:

  • Стационарен дигитален рентгенов апарат, състоящ се от фиксирана рентгенова колона и пациентна маса с плуващ пациентен плот
  • Фиксирано фокус-филм  разстояние (SID) от 100см (40”)
  • Рентгенов генератор с мощност 32kW
  • Монофазно захранване
  • Вградена дигитална система, базирана на пълноразмерен 43/43см плоскопанелен хибриден детектор
  • Работна станция (ПК с лицензирана ОС, HD монитор)
  • Приложен софтуер за визуализация, обработка на образите, запис върху различни носители (заедно с вюър за последващо визуализиране), архивиране, трансфер, Work List, Query/Retrieve и печат на медицински изображения във ветеринарната медицина.