Обадете ни се

Високотехнологични цифрови ангиографски системи


Производител: Shimadzu

Описание

Trinias са серия цифрови ангиографски системи от SHIMADZU, където по изключителен начин са съчетани иновативни технологии, както и SCORE, SMART и SMILE философията на SHIMADZU, като:

  • SCORE PRO образна технология за модерни интервенционални изследвания, при намаляване на дозата за пациента и увеличаване качеството на флуороскопичните изображения
  • SMART дизайна позволява лесна работа с късо време за реакция
  • Концепцията SMILE осигурява безопасна и комфортна среда за пациентите и медицинския персонал, като се осъществява цялостно управление на рентгенова доза

При Trinias  съществува богатство на конфигурациите като:

  • Таванно или подово монтиране на С-дъгата
  • 8″/20х20см или 12″/30х30см плоскопанелни дететктори
  • Строго специализирани, за кардио интервенции с 8″/20х20см FPD
  • За кардио, мозъчни и периферни ангиографии с 12″/30х30см  FPD
  • Двупланова система, специализирана за мозъчни и кардио ангиографии с 8″/20х20см или 12″/30х30см плоскопанелни дететктори

Trinias F12/C12 са предназначени за специализирани кардио, мозъчни и периферни ангиографски изследвания, в специализирани клиники и/или здравни заведения.

Ангиографските системи окомплектоваме с инжектори за въвеждане на контрастни материи REMPRESS от NEMOTO.